Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nanocząstki i nanokompozyty z ich udziałem. Otrzymywanie właściwości i możliwości zastosowań w technice i medycynie
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie rozwoju nowoczesnych technologii opartych o nanocząstki, nanokompozyty w aspekcie ich zastosowań technicznych lub medycznych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;