Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geoinformacja i zrównoważony rozwój
Efekt kształcenia:
apply communication and information technology in researches.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;