Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sieci: Modele i obliczenia
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe modele sieci oraz wybrane algorytmy operujące na sieciach.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;