Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sieci: Modele i obliczenia
Efekt kształcenia:
Student potrafi zrozumieć i przeanalizować materiały poświęcone wybranym pracom dotyczączym modeli sieciowych i algorytmów na nich operujących
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;