Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Sieci: Modele i obliczenia
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w grupie nad przygotowaniem opracowania naukowego i prezentacji, wykonywać zlecone mu zadania i dbać o pomyślny wynik końcowy całej pracy.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;