Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sieci: Modele i obliczenia
Efekt kształcenia:
Student zna główne kierunki badawcze prowadzone w dziedzinie modeli sieciowych i obliczeń wykorzystujących takie modele.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;