Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane metody statystyki i przetwarzania danych medycznych
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętności wyboru odpowiedniej techniki do rozważanego problemu oraz wskazać zalety i wady odpowiednich metod.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;