Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane metody statystyki i przetwarzania danych medycznych
Efekt kształcenia:
Student czyta ze zrozumieniem artykuły naukowe, rozumie ich treść i jest w stanie zaprezentować na forum grupy metodologię w sposób zrozumiały dla innych uczestników. Student umie również odnieść się krytycznie do prezentowanych metod obliczeniowych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;