Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie projektami w aspekcie ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
knows the meaning of a leadership in the project management and techniques of proper presentation of a project and its team
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.