Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Teoria procesów elektrometalurgicznych
Efekt kształcenia:
rozumie, potrafi opisać i zaprojektować podstawowe urządzenia elektrometalurgiczne oraz wybrane procesy technologiczne
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;