Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych_wariant_II
Efekt kształcenia:
to effectively describe the results of his own research; knows how to define a research gap based on existing state of the art; can transparently describe the research methodology, discuss research results and draw conclusions
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;