Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej-wersja angielska
Efekt kształcenia:
Knowledge of fundamentals of intellectual property and importance of its protection Knowledge of fundamentals of copyright law for scientists Knowledge of patenting procedures for inventions
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.