Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Etyka badań i pracy naukowej
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe tezy z zakresu etyki normatywnej.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;