Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Etyka badań i pracy naukowej
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe zasady etyczne związane z publikowaniem i komercjalizacją wyników badań.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;