Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane biomateriały ceramiczne
Efekt kształcenia:
Student knows the theoretical background of different bioceramic materials used in medicine.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;