Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych_wariant_III
Efekt kształcenia:
knows basics of writing and preparation of scientific publications
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;