Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych_wariant_III
Efekt kształcenia:
is able to cooperate in research team to prepare scientific publications
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;