Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język prezentacji naukowych_I
Efekt kształcenia:
Can prepare an oral presentation on academic and professional topics.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;