Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rozwój zrównoważony i gospodarka o obiegu zamkniętym
Efekt kształcenia:
critical evaluation of his/her current knowledge in the field of circular economy and recognition of the importance of knowledge in solving modern problems of economic development and management of natural resources
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;