Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Student powinien znać zasady prawa autorskiego, w szczególności zasad korzystania z cudzego utworu i ochrony własnego. Powinien znać i rozumieć najczęściej stosowane licencje. A także znać zasady prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa patentowego i ochrony znaku towarowego.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;