Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rozwój zrównoważony i gospodarka o obiegu zamkniętym
Efekt kształcenia:
limits to growth, world mega trends and problems of currect economic development; concept, principles and goals of sustainable development
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;