Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodologia i planowanie badań wariant_I
Efekt kształcenia:
Students know and understand the scientometry and principles of evaluation of the scientific works.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;