Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodologia i planowanie badań wariant_I
Efekt kształcenia:
The participant is able to define properly new research question, considering current trends in science, technological demands and ethical aspects.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.