Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodologia i planowanie badań wariant_I
Efekt kształcenia:
Student knows the most popular self-teaching services and understands necessity of the self-studies
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.