Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
System Ziemi
Efekt kształcenia:
Ability to build a simple mathematical model of energy/matter fluxes in the global environment or its selected compartment.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.