Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Procesy niszczenia metalicznych implantów
Efekt kształcenia:
1. Student wie jakiej degradacji ulegają implanty krótko i długoterminowe.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;