Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Procesy niszczenia metalicznych implantów
Efekt kształcenia:
Student jest posiada kompertencje pozwalające mu oszacować i rozwiązywać problemy związane z eksploatacją materiałów metalicznych w medycynie.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;