Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Myślenie krytyczne – Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji -wersja angielska
Efekt kształcenia:
Learn to make meaningful, rational and persuasive arguments to convince others of factual knowledge and dispel knowledge illusions.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;