Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Etyka badań i pracy naukowej_wersja angielska
Efekt kształcenia:
Student has basic knowledge of fundamental ethical issues related to scientific research.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;