Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Etyka badań i pracy naukowej_wersja angielska
Efekt kształcenia:
The students will gain tools and skills that will increase their ability to contribute to the ongoing debate and development of research ethics and professional conduct.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;