Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pisanie tekstów naukowych po angielsku_I
Efekt kształcenia:
The student can formulate sentences and paragraphs in a confident, logical and reader-friendly manner following the conventions of academic writing.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;