Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Polimerowe materiały specjalne
Efekt kształcenia:
Ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy dotyczącej materiałów polimerowych i ich specjalnych zastosowań
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;