Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metoda elementów skończonych w inżynierii materiałowej i przeróbce plastycznej metali
Efekt kształcenia:
Knows the definitions of stiffness matrix and load vector, the principle of obtaining solutions in FEM.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;