Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metoda elementów skończonych w inżynierii materiałowej i przeróbce plastycznej metali
Efekt kształcenia:
Know the basics of the solution with help of FEM the heat exchange and elasticity problems
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;