Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język prezentacji naukowych_I
Efekt kształcenia:
The student is aware of their presenting skills and knows how to be effective.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;