Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyczna gramatyka angielska dla naukowców_I
Efekt kształcenia:
The student can efficiently use online resources such as dictionaries and thesauruses.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;