Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyczna gramatyka angielska dla naukowców_I
Efekt kształcenia:
The student is able to find and correct mistakes in their own writing.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;