Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pisanie tekstów naukowych po angielsku_I
Efekt kształcenia:
The student can choose their writing style depending on the journal they wish to publish in.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;