Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne techniki analityczne w naukach przyrodniczych
Efekt kształcenia:
Student understands basics of analytical methods applied in biosciences
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;