Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nowoczesne techniki analityczne w naukach przyrodniczych
Efekt kształcenia:
Student is able to interpret data obtained by analytical techniques useful in biosciences
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;