Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić czy i w jaki sposób chroniony jest dany utwór/wynalazek. Potrafi dobrać odpowiedni sposób ochrony swoich uprawnień
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;