Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Umiejętność oceny możliwości skorzystania z cudzego utworu poprzez zrozumienie licencji, na jakiej został udostępniony
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;