Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Polimery inteligentne
Efekt kształcenia:
Student knows the types, methods of synthesis, characterization, applications of stimuli-responsive polymers and is familiar with new trends in their studies.
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W02
  główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W06
  ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
 • SDA3A_W07
  podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.