Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wzajemna zależności struktury stopu i sposobu elektrochemicznej syntezy
Efekt kształcenia:
Student knows basic types of nanomaterials and its physiochemical properties. Students knows different classes of nanomaterials from structural and physiochemical properties point of view.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;