Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wzajemna zależności struktury stopu i sposobu elektrochemicznej syntezy
Efekt kształcenia:
Students knows different methods of organic, nonorganic and hybrid nanomaterials preparation.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.