Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej-wersja angielska
Efekt kształcenia:
Knowledge of fundamentals of copyright law for scientists
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;