Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodologia i planowanie badań_wariant_III
Efekt kształcenia:
is able to create an effective research output
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;