Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodologia i planowanie badań wariant_V
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie metodologię naukową (odróżnia naukę od innych rodzajów wiedzy). Student identyfikuje i rozumie zasady metodologii ogólnej. Student dostrzega zasady ekonomiczne, prawne i etyczne oraz rozumie ich rolę w działalności naukowej. Student rozumie zasady transferu wiedzy i problematykę komercjalizacji wyników badań.
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W06
  ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
 • SDA3A_W07
  podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.