Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do teorii dyslokacji
Efekt kształcenia:
Student knows how to derive the stress/strain fields associated with dislocations and assess their influence on mechanical and fracture behavior
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;