Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Współczesna biologia
Efekt kształcenia:
Student umie upowszechniać wyniki swojej pracy w formie popularnonaukowej
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;